AMR Benchmark 2020: Antibioticaresistentie: er wordt vooruitgang geboekt, maar veel meer farmaceuten moeten aanhaken om het tij te keren

Amsterdam, 21 januari 2020 – Binnen de farmaceutische industrie is een kleine kopgroep actief in de strijd tegen antimicrobiële antibioticaresistentie (AMR), zo blijkt uit de Antimicrobial Resistance Benchmark 2020. Hoewel zij serieuze stappen zetten, is de groep nog te klein om de opmars van AMR drastisch in te perken.

Get in touch

Back to top |